PAC-PolyAluminum Chloride

  • PAC-PolyAluminum Chloride

    PAC-PolyAluminum Chloride

    ផលិតផលនេះគឺជាវត្ថុធាតុ polymer coagulant ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។វាលកម្មវិធី វាត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការបន្សុតទឹក ការព្យាបាលទឹកសំណល់ ការផលិតក្រដាស ឧស្សាហកម្មឱសថ និងសារធាតុគីមីប្រចាំថ្ងៃ។អត្ថប្រយោជន៍ 1. ឥទ្ធិពលបន្សុតរបស់វាទៅលើសីតុណ្ហភាពទាប ភាពច្របូកច្របល់ទាប និងទឹកឆៅដែលបំពុលដោយសរីរាង្គខ្លាំងគឺល្អជាង flocculants សរីរាង្គផ្សេងទៀត លើសពីនេះ តម្លៃនៃការព្យាបាលគឺទាបជាង 20% -80% ។