DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC គឺជាអំបិលអាម៉ូញ៉ូម quaternary quaternary ammonium និងដង់ស៊ីតេបន្ទុកខ្ពស់ cationic monomer ។រូបរាងរបស់វាគ្មានពណ៌ និងថ្លា គ្មានក្លិនស្អុយ។DADMAC អាចរលាយក្នុងទឹកបានយ៉ាងងាយ។រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់វាគឺ C8H16NC1 ហើយទម្ងន់ម៉ូលេគុលរបស់វាគឺ 161.5។មានចំណងទ្វេ alkenyl នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុល ហើយអាចបង្កើតជា homo polymer លីនេអ៊ែរ និងគ្រប់ប្រភេទនៃ copolymers ដោយប្រតិកម្ម polymerization ផ្សេងៗ។