ដាឌីម៉ាក់

  • DADMAC

    ដាឌីម៉ាក់

    ឌីដាអឹមស៊ីគឺជាភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ប្រមូលផ្តុំអំបិលអាម៉ូញ៉ូម quaternary និងដង់ស៊ីតេស៊ីម៉ងត៍ខ្ពស់។ រូបរាងរបស់វាគឺរាវគ្មានពណ៌និងថ្លាដោយគ្មានក្លិនឆាប់ខឹង។ DADMAC អាចរលាយក្នុងទឹកបានយ៉ាងងាយ។ រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់វាគឺ C8H16NC1 ហើយទម្ងន់ម៉ូលេគុលរបស់វាគឺ ១៦១.៥ ។ មានចំណងទ្វេដង alkenyl នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលហើយអាចបង្កើតបានជាវត្ថុធាតុ polymer Homo លីនេអ៊ែរនិង copolymer គ្រប់ប្រភេទដោយប្រតិកម្មវត្ថុធាតុ polymerization ផ្សេងៗ។